Νόμος και Κουλτούρα

Η ιδέα πίσω από το νόμο και την κουλτούρα είναι ότι και τα δύο ενδιαφέρουν τους ανθρώπους σε ολόκληρο τον κόσμο. Αν και πολλοί θεωρούν το νόμο ως μη συναφές θέμα, θα λέγαμε ότι ελέγχει τον πολιτισμό, αλλά «οικοδομείται» και από αυτόν. Ο πολιτισμός μπορεί να περιγραφεί ως αναγκαιότητα της ζωής μας και είναι έμφυτος […]