Νόμος και Κουλτούρα

Η ιδέα πίσω από το νόμο και την κουλτούρα είναι ότι και τα δύο ενδιαφέρουν τους ανθρώπους σε ολόκληρο τον κόσμο. Αν και πολλοί θεωρούν το νόμο ως μη συναφές θέμα, θα λέγαμε ότι ελέγχει τον πολιτισμό, αλλά «οικοδομείται» και από αυτόν. Ο πολιτισμός μπορεί να περιγραφεί ως αναγκαιότητα της ζωής μας και είναι έμφυτος στον τρόπο που ζούμε, ενώ οι νόμοι υπερασπίζουν την θεμελιώδη ελευθερία μας και μας επιτρέπουν να υλοποιούμε τις φιλοδοξίες μας. Καθώς η κουλτούρα και ο πολιτισμός μεταβάλλονται, οι νόμοι πρέπει να μετασχηματίζονται ανάλογα.

Ο νόμος μπορεί να παρέμβει σε ζητήματα που αφορούν την κουλτούρα μας, τα οποία εκτείνονται από τα κακουργήματα μέχρι τα απλά πταίσματα. Τέτοιου είδους περιπτώσεις απαιτούν νομικές ενέργειας, ενώ κάθε νομική ενέργεια μπορεί να δικαιολογηθεί. Ωστόσο, ένα είδος νομικής παρέμβασης μπορεί να είναι ανεπαρκές ή μη εφαρμόσιμο όταν εφαρμόζεται σε διαφορετικού είδους περιπτώσεις.

Αν και ο νομος είναι ακριβής και η κουλτούρα λιγότερο απτή, ο νόμος και η κουλτούρα συνδέονται μεταξύ τους. Για παράδειγμα, ενώ ο νόμος ορίζει πως οι άνδρες και οι γυναίκες είναι ίσοι, σε ορισμένες χώρες υπάρχει περίπτωση να παρατηρήσετε διακρίσεις μεταξύ ανδρών και γυναικών. Αυτό κατά πάσα πιθανότητα είναι ένα πολιτισμικό φαινόμενο και όχι νομικό, καταδεικνύοντας ότι ο νόμος μεταβάλλεται καθώς αλλάζει η κουλτούρα, αλλά επίσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μέθοδος διαφοροποίησης για τις πολιτισμικές νόρμες.

Τέλος, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα αποτελούν ορισμένες φορές τις πηγές της αλλαγής του νόμου και της κουλτούρας. Οι φοιτητές νομικής μελετούν προβλήματα σχετικά με τη δικαιοσύνη, την ελευθερία και τον πολιτισμό. Συζητώντας αυτού του είδους τα ζητήματα μεταξύ τους, με τους καθηγητές τους, αλλά και με τους υπόλοιπους πολίτες, είναι σε θέση να αντιληφθούν αλλά και να αλλάξουν τις κυρίαρχες αντιλήψεις πάνω σε αυτά τα ζητήματα. Είναι πολύ σημαντικό να μελετάται ο νόμος και ο πολιτισμός, καθώς μόνο έτσι οι μελλοντικές γενιές θα κριθούν επιτυχημένες.

Advertisements